به خاطر از کارافتادن اکثر سرویس های گذر از فیلترینگ خدمات به صورت موقت غیرفعال شده است.

به خاطر طرح صیانت اکثر فیلترشکن ها از کار افتادن متاسفانه به همین خاطر فعالیت استیم ایکس غیرفعال شده است. #network_freedom